Mikhail Ivanovich Glinka c.1840
Karl Bryullov, Public domain, via Wikimedia Commons